profilreklam.org

Långsiktig marknadsföring

Profilreklam är först och främst en långsiktig marknadsföringsmetod. Det är inte en metod som ger omedelbara resultat i form av försäljning, utan något som sakta men säkert bygger upp och sprider ert varumärke och stärker banden till er personal och era kunder.

Det kan vara så enkelt som att se till att er personal har arbetsplagg med ert varumärke på, men oftast riktar sig profilreklam till era kunder. Även om ni inte är ett traditionellt företag så har ni kunder. För en hyresvärd är hyresgästerna kunder, och för lobbyorganisationen så är hela befolkningen potentiella kunder. Oavsett om ert mål är att tjäna pengar eller ej så behöver alla organisationer marknadsföra sig.

Genom att investera i profilprodukter värnar ni om ert rykte, och ni kan styra vad era kunder tycker om er istället för tvärtom. Just detta långsiktiga arbete är profilprodukter mycket bra på, eftersom det är reklam som håller. En bra profilprodukt kan göra kontinuerligt reklam för er verksamhet under flera års tid, allt till en engångskostnad. Lite bättre än en traditionell reklam, eller vad tycker du?