profilreklam.org

Rätt placering av tryck och design

Profilreklam handlar till stor del om hur din produkt ska få den mest gynnsamma effekten för att attrahera mottagaren och få honom/henne att bära eller använda den så ofta som möjligt. Detta görs med en rad olika medel men ett av de viktigaste som både ska framhäva produkten i stort och ditt företagsnamn på samma gång, är grafiken och trycket samt placeringen av det. Hur man placerar ett tryck, en logga eller en brodyr har står åverkan på hur folk kommer att uppfatta den. Det finns en rad olika alternativ och idéer för hur man på bästa sätt placerar trycket där det kommer till störst nytta och detta har naturligtvis också med att göra hur stor, bred eller tung produkten är.

 

Små produkter som pennor eller etuier har inte så stort utrymme, vilket gör att man måste anpassa storlek på tryck och även färgval så att den lilla loggan eller bilden fortfarande syns väl. På större produkter såsom kläder, paraplyer eller badhanddukar, har man ett större urval. Emellertid kan man inte bara placera trycket hursomhelst, det gäller att det syns väl beroende på hur man rör sig eller använder produkten m.m.

Detta är lite komplicerat ibland men ändå en mycket rolig sysselsättning, då man får chans att verkligen leka loss med placering, grafik och färgval. Det ska vara kul att göra sina profilprodukter och genom att fundera och ta råd av proffs, så kan man få till den ultimata reklamprylen.

Det som är viktigast är att budskapet eller loggan får så mycket uppmärksamhet som möjligt och syns väl. Dock får det inte bli för mycket för då riskerar det helt enkelt att se plottrigt ut eller rent av osmakligt. Logga/budskap och den övriga produkten ska smälta samman till en enhet och framhäva ditt företag. Trycket kan med fördel ibland placeras på flera ställen för att dra blickarna till sig men samtidigt lämna hålrum och utrymmen som gör att det inte blir ”för mycket av det goda”. Låt designen av trycket sticka ut men låt den inte ta över helt.